Terapeuci TSR

Karolina Kozicka

W pracy indywidualnej z klientem pracuję w oparciu o model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wspólnie z klientem odkrywam jego zasoby, umiejętności i możliwości potrzebne do pokonania trudności. W chwilach zwątpienia górę biorą negatywne myśli i przekonania blokując drzemiący w człowieku potencjał. W trakcie spotkań zapraszam do przyjrzenia się sytuacji w jakiej znajduje się klient i towarzyszę w odkrywaniu rozwiązań prowadzących do  zmiany oczekiwanej przez klienta.

Wierzę, że to klient wie najlepiej czego potrzebuje i jak to osiągnąć. Wystarczy zacząć o tym rozmawiać.

Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  Psycholog, specjalność zdrowie
i psychoterapia.  Psycholog szkolny, socjoterapeutka.

Jestem absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie oraz stażu na Terapeutycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.
Od 7 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi, szkołami i placówkami socjoterapeutycznymi. Prowadzę autorskie warsztaty, treningi rozwoju osobistego, zajęcia psychoedukacyjne, konsultacje i spotkania w ramach terapii krótkoterminowej.

Kontakt: +48 537 444 604

 

Katarzyna Paterek

Mam przekonanie, że wszyscy jesteśmy ekspertami od własnego życia.  W pracy terapeutycznej wspieram docieranie klientów do ich wewnętrznej mocy i radości bycia sobą.  Życie płynie szybko- będę zachęcać do patrzenia na własne zasoby, możliwości, zamiast koncentrowania się na wadach, negatywach. Zapraszam wszystkie osoby, które chcą być szczęśliwsze- decyzja o chęci poprawy swojej sytuacji to już pierwszy krok. Podczas spotkań będziemy skupiać się przede wszystkim na tym, jak chcemy,
aby wyglądało nasze życie i co robić, by zmierzać w stronę realizacji tej wizji.
Przede wszystkim z łagodnością, kierując się zasadą “Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, rób coś innego”. Młodzież, dorośli w kryzysie, z apatią, obojętnością, słabą motywacją, brakiem zaufania we własne siły i możliwości, brakiem nadziei na poprawę, długotrwale utrzymującym się stresem, dolegliwościami somatycznymi, trudnościami w kontaktach społecznych.

W pracy używam głównie narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz NVC- porozumienia bez przemocy.

Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam pracę socjalną
oraz wychowanie resocjalizujące na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Nauk Społecznych
i Resocjalizacji. Uczestniczę w terapeutycznym programie stażowym Towarzystwa Pomocy Młodzieży. Jestem absolwentką dwuletniego stażu szkoleniowego pracy z grupą w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP. Od lat jestem związana z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci
i młodzieży, edukacji jak  i psychoedukacji, wyrównywania szans. Prowadzę autorskie warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, empatii, rozwijania kreatywności, komunikacji i współpracy, profilaktyki uzależnień
i innych.

Kontakt: +48 500 623 026

 

Paulina Gajewska-Kociuba

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność psychologia rodziny oraz terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ukończyłam Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Główne obszary pracy psychologicznej, którymi się zajmuję to relacje rodzinne, partnerskie oraz umiejętności wychowawcze. Wciąż wzbogacam swoje kompetencje zawodowe w obszarze Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Uważam, że naturalne dążenia człowieka do samorealizacji jest niezaprzeczalnie związane z odkrywaniem własnego potencjału, zasobów i celów.

Na co dzień wspomagam dzieci, młodzież i nauczycieli we wzajemnej współpracy, zapewniając podopiecznym atmosferę akceptacji i zrozumienia. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne, terapie indywidualne, zajęcia grupowe, konsultacje dla rodziców.

Jestem współautorką książki “Wychowanie w praktyce szkolnej, scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej”, pod redakcją naukową Teresy Zubrzyckiej-Maciąg.

Kontakt: +48 507 857 381